betway

马士基和赫伯罗特纷纷对集装箱航运市场表态:即将触底反弹!

2017-11-17 16:02:27 yonghehuoyun 6

 日前,全球各大集装箱航运公司陆续公布Q3财务报告,各家营收全面飘红,整体行业呈现齐头并进的态势!

  即使受黑客攻击影响,马士基航运在Q3盈利仍高达 2.11亿美金....

  赫伯罗特Q3盈利同比暴涨562%....

  阳明海运Q3扭亏为盈,前三季度减亏99%....